Lovas út 30.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26976813

Tulajdonosi információk

A lakóház küldöttjei

Ladics Ilona

küldött

További információk

Helyrajzi szám, földhivatali adatok megtekintése az épületre és az egyes ingatlanokra vonatkozón (tulajdoni információk nélkül):