Lovas út 35-36.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26976875

Tulajdonosi információk

A lakóház küldöttjei

dr. Krupcsulik András

küldött

Sziklavári Valéria

küldött

További információk

Helyrajzi szám, földhivatali adatok megtekintése a társasházra és az egyes ingatlanokra vonatkozón (tulajdoni információk nélkül):