Varsányi Irén utca 14-16.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26977072

Tulajdonosi információk

A lakóház küldöttjei

Kézdi-Kovács Bernát

küldött

Kosztiné Wéber Mariann

küldött

További információk

Helyrajzi szám, földhivatali adatok megtekintése az épületre és az egyes ingatlanokra vonatkozón (tulajdoni információk nélkül):